Gizlilik

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi sitede yer alan formlar/başvurular aracılığıyla tarafınızdan verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi taahhüt eder. Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış, servis, kiralama, sigorta, bilgi talebi ve benzeri müşteri ihtiyaçlarının karşılanması karşılıklı iş/ticaret/satış/taşeron sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, test sürüşü ve fiyat teklifi taleplerini yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, sigorta talebini yerine getirmek, kredi taleplerini yerine getirmek, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak Şirketimiz KVK Politikası hakkında geniş bilgi için ankaraoto.com.tr  bakınız.